Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

Bài thơ :"Con voi"

Elephant-01-june


Con vỏi con voi
Cái vòi đi trước
Hai chân trước đi trước
Hai chân sau đi sau
Còn cái đuôi
Đi sau rốt
Tôi xin kể nốt
Cái chuyện con voi.


1 nhận xét: