Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

Bài thơ :"Cây dây leo".

Cây dây leo
Bé tí teo
Ở trong nhà
Lại bò ra
Ngoài cửa sổ
Và nghển cổ
Lên trời cao
Hỏi: “Vì sao ?”
Cây trả lời:
“Ra ngoài trời
Cho dễ thở
Tắm nắng gió
Gội mưa rào
Cây mới cao
Hoa mới đẹp”

1 nhận xét: