Thứ Ba, 7 tháng 6, 2011

Bài thơ " Tập đếm"

Bắt đầu: Số 1
Là ông mặt trời
Tiếp đến: Số 2
Kìa, hai Ba Mẹ
Số 3 vững chãi
Chiếc kiềng ba chân
Số 4 lăn tăn
Chiếc xe bốn bánh
Số 5 lấp lánh
Năm cánh như sao
Bạn ơi có thích
Đếm nữa không nào?

1 nhận xét: